Edukacja

Malarskość filmu

Nowatorski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o najważniejszych polskich dokonaniach filmowych zainspirowanych sztuką malarską. W ramach projektu odbywają się spotkania z młodzieżą licealną, dorosłymi i seniorami.

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łódź Muzeum  realizuje nowatorski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o najważniejszych polskich dokonaniach filmowych zainspirowanych malarstwem. Do udziału zapraszamy młodzież i nauczycieli ze szkół średnich, choć projekt dedykowany jest głownie klaso pierwszym, które w programie nauczania mają lekcje plastyki.


Tematy do wyboru:

  1. malarstwo Włodzimierza Tetmajera, Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra Gierymskiego w kadrach filmów Andrzeja Wajdy. Projekcja filmu „Wesele”. Plastyczne warsztaty twórcze. Rejestracja fotograficzna. Omówienie prac, krytyka i dyskusja.
  2. obraz Pietera Bruegla „Droga na kalwarię”, jako punkt wyjścia do rozważań o najwybitniejszych działach malarstwa europejskiego i arcydzieł sztuki XVI wieku. Projekcja filmu „Młyn i krzyż”. Plastyczne warsztaty twórcze. Rejestracja fotograficzna. Omówienie prac, krytyka i dyskusja.

Udział: 30 zł.

Minimalna ilość uczestników: 25 osób.


Polski punkt widzenia – malarskość filmu to:

– prelekcje i warsztaty twórcze uzupełnione dyskusjami, analizami i interpretacjami filmowych i malarskich dzieł sztuki,

– seanse filmowe wybranych dzieł polskich mistrzów kina, ilustrujące omawiany temat,

– wystawa on-line na stronie internetowej Muzeum Kinematografii prezentująca fotografie zainspirowane kadrami malarskimi wykonanymi przez uczestników,

– scenariusze zajęć szkolnych.


Spotkania odbywają się w siedzibie Muzeum Kinematografii w Łodzi (pl. Zwycięstwa 1) lub w szkołach regionu łódzkiego.

Informacje i zapisy:

edukacja@kinomuzeum.pl
tel. 42 674 09 57 w.151

 


 

Scenariusze lekcji do pobrania

Wirtualna galeria

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Miasta Łódź

Wcześniejszy

Letnie spacery

Następny

Wystawa Krzysztofa Kieślowskiego w Barcelonie