BIP

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Kinematografii w Łodzi

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5906/VII/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku została powołana Rada Muzeum przy Muzeum Kinematografii w Łodzi w następującym składzie:

1. Bartosz Domaszewicz – radny Rady Miejskiej w Łodzi;
2. Krystyna Zamysłowska – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi;
3. Liliana Andrzejczak – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi;
4. Tadeusz Szczepański – przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi;
5. Piotr Sitarski – przedstawiciel Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego;
6. Adam Wyżyński – przedstawiciel Filmoteki Narodowej;
7. Jacek Bromski – przedstawiciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich;
8. Piotr Dzięcioł – przedstawiciel OPUS Film.

Załącznik: Zarządzenie Nr 5906/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Wcześniejszy

Zespół

Następny

Majątek