KolekcjeZbiory/Kolekcje

O zbiorach

Muzeum Kinematografii w Łodzi to drugie pod względem wielkości, po Filmotece Narodowej, archiwum filmowe w Polsce.

Jest jedną z najbardziej znanych i cenionych instytucji, zajmujących się zachowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa światowego kina w naszym kraju.
Od utworzenia w 1986 r. Muzeum stało się spadkobiercą tradycji Centralnego Archiwum Filmowego w Łodzi, utworzonego po zakończeniu II wojny światowej.
Przez trzy dekady działalności związanej z pozyskiwaniem nowych eksponatów, Muzeum powiększyło archiwum nie tylko o materiały związane z polskimi twórcami filmowymi, ale również największymi światowymi gwiazdami i reżyserami.
Muzeum rozbudowuje swoją kolekcję wielowątkowo, szczególnie ważne są dla nas materiały dotyczące historii filmu polskiego. Zasoby muzealne składają się z kilku podstawowych działów tematycznych obejmujących:

– historię kina, w tym dokumenty, zdjęcia, materiały promocyjne, kopie filmowe, scenariusze i scenopisy,

– technikę filmową

– plakaty i elementy scenografii.

Elementy te są na bieżąco wprowadzane są do muzealnego systemu ewidencji komputerowej. Poszczególne działy mają również kolekcje tematyczne, które stanowią interesujący materiał służący do organizacji wystaw i prowadzenia badań naukowych.

Trzon muzealnego archiwum to dział zawierający materiały dotyczące historii kina, obejmujący sygnatury MKŁ/HK. Jest to zbiór archiwaliów podzielony na trzy kategorie, od jedynki do trójki rzymskiej. Pod numerem pierwszym zostały zebrane dokumenty, zdjęcia, nagrody oraz najcenniejsze kolekcje poświęcone twórcom filmowym. Całość zbioru pod tym numerem zawiera ponad jedenaście tysięcy jednostek archiwalnych, a w przygotowaniu do włączenia do zbioru czeka około dwóch tysięcy jednostek. Stanowią fenomenalny pod względem badawczym zbiór rzadkich i interesujących dla badaczy materiałów. Do najbardziej wartościowych należą archiwa Aleksandra Forda, Jana Rybkowskiego, Jerzego Ziarnika, Andrzeja Munka, Poli Negri, Jerzego Kawalerowicza, Tadeusza Chmielewskiego, Marka Nowickiego. Posiadamy także m.in. kolekcję projektów scenograficznych jednego z najwybitniejszych polskich scenografów Anatola Radzinowicza, wybitnych polskich scenografów: Lidii i Jerzego Skarżyńskich do filmów w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, Bogdana Soelle, Andrzeja Halińskiego, Janusza Sosnowskiego.

W muzeum znajdują się bogate zbiory archiwaliów dotyczący twórców łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych: Barbary i Jana Czeczów, Bohdana Mościckiego, Andrzeja Czuldy, Edwarda Pałczyńskiego czy łódzkiego Studia Se-Ma-Fora: Tadeusza Wilkosza, Edwarda Sturlisa.

Obecnie trwa opracowywanie archiwum filmowego przekazanego przez Heritage Films oraz zbioru pamiątek Tadeusza Konwickiego, które przekazała córka reżysera – Pani Maria Konwicka.

Wcześniejszy

Tu stacja animacja! O oszczędzaniu

Następny

Polskie plakaty