Uncategorized

Plakaty z minionej epoki

Plakat filmowy pojawił się razem z narodzinami X Muzy. Jego ranga jako nośnika zapowiedzi, informacji i reklamy zwiększała się sukcesywnie z biegiem lat, stając się nieodłącznym towarzyszem filmu. Afisz umieszczany był na słupach ogłoszeniowych, ścianach budynków oraz w gablotach kinowych.

Realizowanym w latach 80. i 90. filmom i powstającym do nich plakatom towarzyszyły zmiany polityczne, które miały istotny wpływ na formę i sposób wypowiedzi artystycznej, pokazującej ukryte podteksty i przesłania twórcy. Oryginalność i pomysłowość w realizacji ciekawego, autorskiego plakatu filmowego trwająca w Polsce nieprzerwanie do końca lat osiemdziesiątych

Wcześniejszy

Wystawa i album o Romanie Polańskim. W Gdyni

Następny

Od Mansardy do Soyera