Uncategorized

Podpisanie umowy

27 czerwca 2019, w zabytkowych wnętrzach Muzeum Kinematografii w Łodzi, Dyrektor Muzeum Marzena Bomanowska podpisała umowę z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski – Lider Konsorcjum i INVESSA Justyna Kołodziejczyk – Partner Konsorcjum na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich.
Zawarcie umowy umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych, których głównym celem jest zwiększenie partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych i osób niepełnosprawnych) poprzez rewitalizację Pałacu Scheiblera – obiektu dziedzictwa kulturowego.

na zdjęciach: Marzena Bomanowska, dyrektor Muzeum Kinematografii, Sławomir Ostrowski, wykonawca robót.

Wcześniejszy

Prace remontowe w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Następny

Konferencja prasowa