Wpisy kategorii

BIP

BIP

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 Informacja z otwarcia ofert Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018  

Więcej
BIP

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA wersja pdf Dotyczy: przetargu na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz monitoringu w Muzeum Kinematografii w Łodzi Zamówienie realizowane jest w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro, na podstawie art. 138o ustawy

Więcej
BIP

wersja pdf INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz monitoringu w Muzeum Kinematografii w Łodzi Zamówienie realizowane jest w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro, na podstawie art. 138o ustawy

Więcej
BIP

Ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku Rozeznanie rynku Załącznik   Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia w zakresie działalności kulturalnej Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia w zakresie działalności   Nr postępowania: 3/MK/2019 ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z DNIA 04.12.2019R. Przedmiot zamówienia:

Więcej
BIP

Janina Złakowska-Tyburska e-mail: j.zlakowska-tyburska@kinomuzeum.eu Dariusz Gregorek e-mail:dariusz.gregorek@kinomuzeum.eu Telefon kontaktowy: 42 674 09 57  

Więcej
BIP

lp.   zmiana data  wprowadzajacy 1. Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 20.07.2005   W. Rudziński 2. Przetargi: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego 04.08.2005   W. Rudziński 3. Ogłoszenie o zamówieniu 20.09.2005   W. Rudziński 4. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 20.09.2005   W. Rudziński 5. Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego 11.10.2005   W. Rudziński 6. Ogłoszenie o

Więcej
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych. Główna strona biuletynu składa się z nagłówka – logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu,

Więcej
BIP

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kasjera w Muzeum Kinematografii w Łodzi Ogłoszenie w wersji PDF 1. Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl. 2. Nazwa stanowiska pracy: Kasjer – stanowisko

Więcej
BIP

Rozbudowa Muzeum Kinematografii w Łodzi Projekt budowlany podziemnej sali wystawienniczej w Muzeum Kinematografii wykonała firma Uniprojekt SP. z o.o., ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, na podstawie projektu koncepcyjnego przygotowanego przez „WAK” Studio Projektowe. Włodzimierz A. Krakowski; 90-710 Łódź, ul. Żeromskiego 10. Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –

Więcej
BIP

Zarządzenia Dyrektora Muzeum Kinematografii   ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2014 Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian opłat za wstęp do Muzeum Kinematografii w Łodzi dla dzieci i młodzieży do lat 16 Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Muzeum Kinematografii

Więcej