Archiwum Wystaw

Rówieśnik kinematografu – magia seansów w fotoplastikonie

Wystawa prezentuje historię sztuki trójwymiarowości – od pierwszych przeglądarek stereoskopowych aż po współczesne okulary 3D. Perłą kolekcji jest fotoplastikon.

Sztuka 3D rozpoczęła się już w latach 30. XIX wieku – to wówczas stworzono stereoskop prezentujący sfotografowane przedmioty w trójwymiarze. Na wystawie prezentowane są przeglądarki stereoskopowe oraz aparaty do fotografii stereoskopowej, a także współczesne okulary 3D. Wyjątkowym zabytkiem jest francuskie taksifoto (le taxiphote), w którym można było oglądać i przewijać stereoskopowe fotografie.

Najwyższym osiągnięciem w tej dziedzinie jest fotoplastikon, rówieśnik kinematografu, perła kolekcji muzeum. Łódzki fotoplastikon to tak naprawdę Cesarska Panorama (Kaiser-Panorama), która jest oryginalnym dziełem konstruktora urządzenia, Augusta Fuhrmanna.

Twórca miał świadomość, że unikatowy wynalazek zachęci innych do kopiowania jego pomysłu. Dlatego każde urządzenie zanim pojechało w świat, zostało oznaczone: przy stanowisku numer 1 zobaczymy tabliczkę informującą, kto i gdzie skonstruował urządzenie, przy którym siedzimy. Łódzki fotoplastikon z około 1900 roku jest jedynym w Polsce oryginałem i – według Towarzystwa Fuhrmannowskiego – jednym z sześciu zachowanych w świecie.

W odrestaurowanym fotoplastikonie w tym samym czasie jednocześnie 25 osób będzie mogło zasiąść przy numerowanych stanowiskach i, nie przesiadając się, oglądać przez okulary przesuwające się obrazki w trójwymiarze. Po obejrzeniu kompletu 25 zdjęć usłyszymy dzwonek. W muzealnym fotoplastikonie prezentowane są kadry z najpopularniejszych polskich filmów.

Kaiser – Panorama trafiła do Łodzi w 1976 roku z Kielc. Najpierw do działającego przy Muzeum Historii Miasta Łodzi Działu Kultury Filmowej, gdzie zagrała m.in. w kultowym debiucie fabularnym Juliusza Machulskiego „Vabank”. Została odrestaurowana w 2016 roku.

Wcześniejszy

Mistrz i jego uczniowie

Następny

Pągowski/Kieślowski w Mińsku