Zbiory/Kolekcje

Wojciech Jerzy Has

Wojciech Jerzy Has (1925-2000) należał na najwybitniejszych polskich twórców filmowych.

W jego dorobku są m.in. takie filmy jak: Pętla (1957), Pożegnania (1958), Jak być kochaną (1962), Rękopis znaleziony w Saragossie (1964) czy Sanatorium pod Klepsydrą (1973). Has był również rektorem łódzkiej Szkoły Filmowej (1990-1996), dziekanem i wykładowcą Wydziału Reżyserii oraz dyrektorem i opiekunem artystycznym Studia „Indeks” działającego przy uczelni.

W zbiorach Muzeum Kinematografii w Łodzi znajdują się niezwykłe pamiątki po Reżyserze. Do najcenniejszych należą:

– unikatowe książeczki dla dzieci z czasów II wojny światowej (m.in. „Bunt zabawek” Jadwigi Hoesick-Hendrichowej wydana w 1942 roku nakładem krakowskiej księgarni S.A. Krzyżanowski) z ilustracjami wykonanymi przez Hasa,
– wspaniałe projekty scenograficzne do Lalki, Sanatorium pod Klepsydrą i Rękopisu znalezionego w Saragossie autorstwa Jerzego Skarżyńskiego i Lidii Minticz-Skarżyńskiej,
plakaty do filmów Wojciecha Jerzego Hasa autorstwa Jerzego Skarżyńskiego, Andrzeja Pągowskiego, Franciszka Starowieyskiego a także plakaty z zagranicy – z Kuby, Francji, Anglii czy Niemiec.

 

 

 

 

 

Wcześniejszy

"Łódź. Pałace i wille". Promocja książki

Następny

Spotkanie z Marianem Marzyńskim