Uncategorized

Zapytanie ofertowe

Wykonanie projektu, realizacja i montaż 1 (jednej) tablicy informacyjnej dla projektu pn.: Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania

2019_07_05_Zapytanie

Formularz ofertowy

Wcześniejszy

Attention - museum is closed

Następny

małe WIELKIE kino