BIP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wersja pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz monitoringu w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Zamówienie realizowane jest w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) dalej zwaną PZP.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 13 Ogłoszenia o zamówieniu przedstawia ilość uzyskanych punktów przez Wykonawców.

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę Firmy:

Komandos Łódź  Sp. z o.o., ul. Brzeźna 3, 90-303 Łódź.

L.P. Komandos Łódź Sp. z o.o., ul. Brzeźna 3, 90-303 Łódź
Pakiet 1 Pakiet 2
1 Wartość uzyskanych punktów w kryterium
Cena
24,00 pkt. 24,00 pkt.
2 Wartość uzyskanych punktów w kryterium

Wysokość ubezpieczenia OC

4,00 pkt. 4,00 pkt.
3 Wartość uzyskanych punktów w kryterium

Doświadczenie – czas działalności firmy na rynku

4,00 pkt. 4,00 pkt.
4 Wartość uzyskanych punktów w kryterium

Doświadczenie w ochronie instytucji użyteczności publicznej

8,00 pkt. 8,00 pkt.
5 Razem ilość punktów  (1+2+3+4)
40,00 pkt. 40,00 pkt.

 

Wcześniejszy

Wystawa: „Pola Negri. Legenda kina”

Następny

Przedpremierowy pokaz