Aktualności

Akademia Polskiego Filmu

Serdecznie zapraszamy na AKADEMIĘ POLSKIEGO FILMU do Muzeum Kinematografii w Łodzi.

 

UWAGA! Ważna informacja dotycząca egzaminu. 

Studenci mogą otrzymać zaliczenie w trzech proponowanych wariantach:
1. Esej zaliczeniowy – na ocenę dostateczną (3)
Praca tematycznie związana z omawianymi w bieżącym semestrze filmami. Może dotyczyć twórczości wybranego reżysera, nurtu bądź zjawiska, omówienia jednego filmu lub grupy filmów. Objętość 4-5 stron znormalizowanego maszynopisu.
Uwaga: esej nie jest tożsamy z recenzją.
2. Egzamin ustny w formie zdalnej (termin w drugiej połowie czerwca). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie kamery umożliwiającej egzaminatorowi identyfikację studenta ze zdjęciem umieszczonym przy adresie mailowym w systemie USOS.
3. Egzamin ustny w tradycyjnej formule (termin w wyznaczonej przez J M Rektora sesji   – zgodnie z rozporządzeniem sesja ta rozpocznie się 24.08)
Do końca maja proszę o przesyłanie na adres natasza.korczarowska@filologia.uni.lodz.pl deklaracji chęci uczestniczenia w jednej wybranej formie zaliczenia.

2.03.2020 poniedziałek
SCIENCE FICTION PO POLSKU
17.00 Wykład prof. Piotra Sitarskiego
1981 r. 92 min
1983 r. 116 min
9.03.2020 poniedziałek
KIEŚLOWSKI
17.00 Wykład reżyserki Marii Zmarz-Koczanowicz
1981 r. 112 min
1987 r. 84 min
16.03.2020 poniedziałek
PROWINCJONALIA
17.00 Wykład dra Krzysztofa Jajko
1984 r. 104 min
1985 r. 78 min
23.03.2020 poniedziałek
PRZEMOC DWU WOJEN
17.00 Wykład dr Kamili Żyto
  • Austeria, reż. reż. Jerzy Kawalerowicz
1982 r. 102 min
1988 r. 88 min
30.03.2020 poniedziałek
KOLUMBOWIE. POWRÓT DO HISTORII
17.00 Wykład prof. Katarzyny Mąki-Malatyńskiej
1982 r. 102 min
  • Korczak, reż. reż. Andrzej Wajda
1990 r. 113 min
6.04.2020 poniedziałek
MARCZEWSKI – UCIECZKA Z PRL
17.00 Wykład red. Łukasza Maciejewskiego
1990 r. 87 min
  • Weiser, reż. reż. Wojciech Marczewski
2000 r. 96 min
20.04.2020 poniedziałek
KINO HISTORYCZNE PO 1989 ROKU
17.00 Wykład mgr. Emila Sowińskiego
1992 r. 98 min
1995 r. 123 min
27.04.2020 poniedziałek
DIAGNOZY TRANSFORMACJI cz. I
17.00 Wykład prof. Konrada Klejsy
  • Psy, reż. reż. Władysław Pasikowski
1992 r. 104 min
2001 r. 86 min
4.05.2020 poniedziałek
DIAGNOZY TRANSFORMACJI cz. II
17.00 Wykład prof. Katarzyny Taras
1997 r. 87 min
2002 r. 93 min
11.05.2020 poniedziałek
KRAUZE
17.00 Wykład dr. Bartosza Filipa
  • Dług, reż. reż. Krzysztof Krauze
1999 r. 97 min
2004 r. 96 min
18.05.2020 poniedziałek
POETYCKO 
17.00 Wykład mgr Natalii Chojny
1993 r. 100 min
1999 r. 89 min
 
25.05.2020 poniedziałek
KINO GENERACJI NIC
17.00 Wykład prof. Moniki Talarczyk
2008 r. 95 min
2009 r. 108 min
1.06.2020 poniedziałek
NOWE OPOWIEŚCI O HISTORII NAJNOWSZEJ
17.00 Wykład prof. Nataszy Korczarowskiej-Różyckiej
  • Rewers, reż. reż. Borys Lankosz
2009 r. 96 min
  • Dom zły, reż. reż. Wojciech Smarzowski
2009 r. 105 mi

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki o godz. 17.00, w sali kinowej Muzeum Kinematografii, składają się z godzinnych wykładów i projekcji dwóch filmów.

Ceny karnetów: 120 zł (dla osób, które uczęszczały na zajęcia APF) i 150 zł. Bilety 15 zł

Koordynator APF Łódź:
Julia Błażyńska
j.blazynska@kinomuzeum.pl

tel. 42 674 09 57, wew. 151

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, a nawet w Tybindze. Przede wszystkim jest to kurs historii kina polskiego APF FABUŁA, który inaugurację miał w 2009 roku. Inne kursy Akademii Polskiego Filmu to: „Krótka historia kina polskiego” i „Polskie kino współczesne” (przede wszystkim dla studentów za granicą i obcokrajowców), a także kursy dotyczące związków filmu i sztuk plastycznych: „Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy” i „Obrazy Wojciecha Jerzego Hasa” (realizowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie).

Ważnym elementem programu jest strona internetowa – źródło wiedzy o historii filmu polskiego.
Strona została stworzona z myślą o studentach, którzy będą przygotowywać się do egzaminu lub pisać pracę z historii polskiego filmu oraz osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o rodzimym kinie. To stale powiększające się archiwum wykładów wideo, nagrywanych podczas zajęć APF (prawie 800 wykładów kilkudziesięciu filmoznawców ze wszystkich ośrodków akademickich), wywiadów z twórcami, artykułów (przede wszystkim z „Kwartalnika Filmowego” i „Kina”) i fragmentów książek, a także zdjęć, werków i plakatów. Na stronie dostępny jest również cykl 12 wykładów prof. Tadeusza Lubelskiego pt. „Historia kina polskiego” – ilustrowane zdjęciami i fragmentami filmów streszczenie książki pod tym samym tytułem. Od 2016 roku na stronie APF publikowane jest czasopismo naukowe poświęcone historii kina polskiego – „PLEOGRAF”.

Wcześniejszy

Odkrywamy Oświatówkę

Następny

Spotkanie z Scheiblerami