BIP

Zespół

Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Muzeum Kinematografii w Łodzi:

 

Dyrektor Muzeum – Marzena Bomanowska
e-mail: marzena.bomanowska[at]kinomuzeum.eu
Zastępca Dyrektora Muzeum – Jakub Wiewiórski
e-mail: j.wiewiorski[at]kinomuzeum.pl
Główny księgowy – Ewa Goszczyńska
e-mail: e.goszczynska[at]kinomuzeum.pl
Główny inwentaryzator zbiorów – Judyta Pawlak
e-mail: j.pawlak[at]kinomuzeum.pl
Kierownik działu projektów i organizacji wystaw – Bogusława Bronowicka
e-mail: b.bronowicka[at]kinomuzeum.pl
Kierownik działu edukacji i kultury filmowej –  Anna Michalska
e-mail: a.michalska[at]kinomuzeum.pl
Kierownik działu administracyjno-techniczego – Blanka Kuc
e-mail: b.kuc[at]kinomuzeum.pl
Z-ca kierownika działu administracyjno-techniczego – Wojciech Rudziński
e-mail: w.rudzinski[at]kinomuzeum.pl
Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-kadrowych – Izabela Piasecka
e-mail: muzeum[at]kinomuzeum.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Krystyna Kołodyńska
e-mail: iod[at]kinomuzeum.pl
Wcześniejszy

Struktura własnościowa

Następny

Rada Muzeum