BIP

Zarządzenia

Zarządzenia Dyrektora Muzeum Kinematografii

 

ZARZĄDZENIE Nr 8 / 2014
Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi
z dnia 25 listopada 2014 roku
w sprawie
wprowadzenia zmian opłat za wstęp do Muzeum Kinematografii w Łodzi dla dzieci i młodzieży do lat 16

Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Muzeum Kinematografii w Łodzi zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 grudnia 2014 roku Muzeum Kinematografii w Łodzi kończy uczestnictwo w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzeum za złotówkę”.
2. Przestają obowiązywać bezpłatne bilety wstępu do Muzeum dla dzieci i młodzieży do lat 16.
3. Opłata za wstęp do Muzeum dla dzieci i młodzieży do lat 16 wynosi 7 złotych.

§ 2

Z dniem 1 grudnia 2014 roku traci ważność § 1 Zarządzenia Nr 7 / 2013 Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum dla dzieci i młodzieży do lat 16.
Reszta ww. Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3

Za prawidłową realizację niniejszego zarządzenia odpowiada kierownik Działu Edukacji i Upowszechniania Kultury Filmowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 roku.

Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki 25.11.2014
Wprowadził: Edward Zamysłowski 26.11.2014

Wcześniejszy

Przetargi

Następny

Ogłoszenia Dyrekcji Muzeum Kinematografii